Conversation Between lisu and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói yên lặng ḍ xét thủ lĩnh của nhóm Đảng Hạng thất thị này, nghe bọn họ dùng một thứ tiếng mà chính ḿnh không hiểu hàn huyên với nhau, Lư Quang Sầm và tộc trưởng thất thị, sau khi đă ôm chào nhau, tay trong tay cùng người già mặt tṛn đó bước đi, đến bên cạnh Dương Hạo, mặt tươi như hoa nói: “Ngũ Liễu Thư, đây là con trai ta, giờ đang là tri phủ Lô Lĩnh Châu kiêm đoàn luyện sử Dương Hạo.”

    Dương Hạo học cách lễ tiết của người thảo nguyên, mỉm cười bước lên phía trước một bước, đặt tay lên vai, khom lưng chào: “Dương Hạo diện kiến các vị đại nhân.”

    Dương Hạo lúc này vẫn chưa được phong là
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1