Conversation Between TNP777 and aventador

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói có phạt bọn chúng không…

  Tên bên trái nói với hắn:

  “Ngươi có phát hiện ra không, con kiến nhỏ như vậy, nhưng lại có thể thồ được những thứ lớn hơn, nặng hơn cơ thể nó mấy lần?”

  “A, ta có chú ư…nhưng điều này có liên quan ǵ đến ta, hai vị nhân huynh?”

  Tên bên phải nói:

  “Th́ có liên quan khỉ ǵ đến ngươi, hai anh em chúng ta chỉ là xem ngươi một tiểu ḥa thượng rất có tuệ căn, cho nên muốn mời ngươi cùng cân nhắc, con kiến này…nó làm thế nào mà có thể thồ được vật nặng hơn nó? Ngươi xem, ngươi xem, ở đó có một con kiến. Lại đây, ba anh em chúng ta thử xem…”

  Hai tên to bé
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1