Conversation Between blanning71 and aventador

1 Visitor Messages

  1. https://biareview.com/ https://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói h người, không tránh có chút hồ nghi.
    Lúc đầu tại miếu Quảng Nguyên phổ tể, Dương Hạo quả thật là lấy mất sự trinh trắng của người ta, hắn giấu được người xung quanh nhưng không giấu được bản thân,v́ thế đối với Đường Diễm Diễm luôn cảm thấy có lỗi.Về sau do bản thân mơ hồ liền nảy sinh t́nh ư với người vẫn có t́nh cảm với hắn -- Đường cô nương
    Nhưng hắn lúc đó chưa có tiền đồ, lại cự tuyệt ư tốt của cô nương. Cũng may Đường Diễm Diễm tính khí rộng răi, nếu đổi lại là người khác, nhận phải sự sỉ nhục như vậy, chưa biết chừng c̣n t́m đến cái chết cũng nên, v́ thế Dương Hạo với nàng càng cảm
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1