Conversation Between joey12508 and aventador

1 Visitor Messages

  1. https://biareview.com/ https://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói coi là một đối thủ khó t́m của Phù Dao Tử rồi, cho nên Phù Dao Tử rất thích đấu với nàng.

    Phù Dao Tử hạ một nước cờ, rồi nói: "Ngày mai, bần đạo sẽ đưa Cẩu Nhi xuống núi."

    Chiết Tử Du rất ngạc nhiên, hỏi: "Ở đây sơn thuỷ hữu t́nh, rất phù hợp để tránh nóng, tiên trưởng hà tất phải rời đi, hay là Lư gia chăm lo không chu đáo?"

    Phù Dao Tử lắc đầu thở dài: "Không phải. Bần đạo đến đây là để gỡ bỏ những nghi ngờ và những điều không hiểu, thế nhưng thiên đạo khó đoán, bần đạo cuối cùng cũng không thể lĩnh hội được. Bần đạo tuổi đă lớn, c̣n có thể tiêu diêu thế gian được mấy ngày nữa ch
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1