Conversation Between robboshow and aventador

1 Visitor Messages

  1. https://biareview.com/ https://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trọn gói hàng, xây nhà cũng rất nhanh, chỉ là đa phần vẫn chưa đốt đất nên tường đất vẫn hơi ướt, cũng may là trời mùa hè nên vẫn có thể vào ở được, ai không muốn vào th́ có thể ở trên đồng cỏ nghỉ, chờ nhà bớt ướt th́ có thể vào ở cũng được. Ư! Ta xem mà cũng thấy thật ngưỡng mộ nhé, như kiểu không phải phí nguyên liệu xây nhà ǵ, quay đầu lại đ̣i tiền triều đ́nh, tất cả gạch, ngói, vỗ...và các vật liệu khác đều được tính cả, Lư viên ngoại đúng là kiếm được đầy chén đầy chậu, dựa vào làm quan để kiếm tiền thật dễ."

    Bích Túc cười nói: "Ngươi ngưỡng mộ ǵ chứ, lần này ngươi đi cùng với khâm sai làm
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1